Lãnh đạo huyện, điện thoại, hộp thư điện tử

1. Chủ tịch HĐND huyện

Nguyễn Văn Thắng, điện thoại: 0913.294.619, email:thangthachha@gmail.com

2. PCT HĐND huyện

Đồng Xuân Vân, điện thoại: 0916944368, email: vandx.th@hatinh.gov.vn

3. Chủ tịch UBND huyện

Nguyễn Văn Khoa, điện thoại:0916839666, email: khoagiaokkt@gmail.com

4. PCT UBND huyện

Nguyễn Văn Sáu, điện thoại: 0912.999.334 email: saunv.th@hatinh.gov.vn

5. PCT UBND huyện

Nguyễn Bá Hà, điện thoại: 0987605599.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.218.248
  Online: 28