Tình hình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn huyện

Hiện  nay, huyện đang triển khai 57 dự án với giá trị tổng mức đầu tư của đạt 2.340,25 tỷ đồng. Trong đó: 18 dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư (bao gồm 02 dự án ODA); Ban quản lý dự án làm chủ đầu tư 36 dự án và nhận ủy thác quản lý 3 dự án lớn do UBND các xã và trường học trên địa bàn làm Chủ đầu tư.

Kết quả thực hiện một số dự án trọng điểm như sau:

1.1. D án: Ci to và nâng cp h thng kênh tưới, tiêu phc v sn xut nông nghip và thoát lũ cho vùng Bc Thch Hà, huyn Thch Hà, tnh Hà Tĩnh nhm ng phó vi biến đổi khí hu:

Dự án được khởi công ngày 24/02/2019. Đến nay, khối lượng thực hiện đạt 98% so với hợp đồng được ký kết, cụ thể như sau:

- Gói thầu số 01-XL: Thi công kênh Vách Nam đoạn từ K0+00 - K3+154: Khối lượng đã thi công cơ bản hoàn thành;

- Gói thầu: 02-XL: Thi công kênh Vách Nam đoạn từ K3+154 đến K6+310: Khối lượng thi công đạt 94%; hiện nay, đang thi công khối lượng còn lại là 200m kè bờ kênh Vách Nam; khối lượng bê tông mặt đường 2km; dự kiến trong tháng 11/2021 sẽ hoàn thành toàn bộ gói thầu;

- Gói thầu số 03 - XL: Thi công kênh Vách nam đoạn từ K6+310 đến K8+304; Gói thầu số 04 - XL: Thi công tuyến nhánh số 1 và số 2, thi công cống Voọc Sim 2, hệ thống trạm bơm, hệ thống kênh tưới sau trạm bơm, hệ thống điện, các tuyến đường phục vụ thi công và Gói thầu 05-XL: Thi công hệ thống cầu giao thông: Đã thi công hoàn thành theo hợp đồng đã ký kết.

- Hiện nay, UBND tỉnh, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đã đồng ý cho phép Chủ đầu tư bổ sung hạng mục bê tông mặt đường hai bờ kênh Vách Nam và hệ thống cống thoát nước trên tuyến Kênh nhánh số 1 vào Dự án tại Văn bản số 4795/UBND-KT ngày 28/7/2021 và Công thư số D170 ngày 09/8/2021; Chủ đầu tư đang xin chủ trương của UBND tỉnh về đơn vị thiết kế điều chỉnh dự án và bổ sung thiết kế bản vẽ thi công – dự toán. Dự kiến trong tháng 9, điều chỉnh dự án và tháng 10 sẽ thi công các hạng mục bổ sung.

- Trước ngày 30/11/2021; sẽ thi công xong khối lượng còn lại của các gói thầu và các hạng mục bổ sung nêu trên theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3872/UBND-KT ngày 16/6/2021.

- Ban quản lý dự án sẽ tổ chức bàn giao đưa vào khai thác sử dụng các gói thầu 03-XL, 04-XL và 05-XL trước ngày 30/12/2021 và trước ngày 15/01/2022 sẽ tổ chức bàn giao đưa vào khai thác sử dụng gói thầu 02-XL.

- Quý II/2022 sẽ bàn giao toàn bộ Dự án vào khai thác sử dụng; tổ chức kiểm toán và quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định.

1.2. Tiểu dự án: Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh:

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch hành động tái định cư tại Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 28/7/2021.

- Ban quản lý đã mở hồ sơ mời quan tâm và có 6 nhà thầu tư vấn quốc tế tham gia. Trong thời gian tới, Ban quản lý dự án sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn đánh giá HSQT gói thầu tư vấn Quốc tế HTKT và tăng cường năng lực (mở thầu ngày 06/8/2021).

- Hiện nay, Chủ đầu tư đang trình AFD xin ý kiến không phản bác về kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Tư vấn lập Thiết kế BVTC, Tư vấn kiểm toán, Tư vấn GS TĐC. Phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện kiểm đếm, lập phương án GPMB hạng mục khu tái định cư và hồ điều hòa.

1.3. Dự án: Cải thiện cơ sở hạ tầng cho các xã chịu ảnh hưởng của Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, thực hiện Đề án phát triển bền vững kinh tế - xã hội cho các xã chịu ảnh hưởng của Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê – giai đoạn 2:

+ Dự án TP1: Đường trục ngang khu du lịch biển Văn Trị: Đang áp giá đền bù GPMB.

+ Dự án TP2: Đường trục xã Thạch Thắng: Đã hoàn thành nền đường, 60% các công trình trên tuyến.

+ Dự án TP3: Đường giao thông nông thôn xã Thạch Hải: Đã hoàn thành nền đường tuyến 2 và tuyến 3, đang thi công rãnh tuyến 3.

+ Dự án TP4: Đường giao thông phục vụ sản xuất muối và nuôi trồng thủy sản xã Thạch Bàn: Đang thi công nền đường tuyến số 1, đã hoàn thiện nền và cống tuyến số 2.

+ Dự án TP5: Nâng cấp cống Vĩnh Thịnh và nạo vét kênh dẫn, xã Thạch Khê: Chuẩn bị triển khai thi công.

+ Dự án TP6: Nâng cấp cống Khe Biền xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà: Đã triển khai thi công đạt 70% khối lượng.

+ Dự án TP7: Kênh tiêu úng phục vụ sản xuất và dân sinh xã Thạch Hải: Đã triển khai thi công đạt 50% khối lượng.

+ Dự án TP8: Nhà văn hóa cộng đồng xã Thạch Trị: Thi công xong xây tường, đang thi công ván khuôn sàn cos 4.5, ước đạt 50% khối lượng.

+ Dự án TP9: Nâng cấp chợ Động xã Thạch Hội: Thi công xong hàng rào, xong tường ki ốt; xây rảnh thoat nước, ước đạt 60% khối lượng.

+ Dự án TP10: Mạng lưới cấp nước sạch xã Thạch Khê: Thi công đạt khoảng 30% giá trị khối lượng theo hợp đồng đã ký.

+ Dự án TP11: Mạng lưới cấp nước sạch xã Tượng Sơn: Thi công đạt khoảng 30% giá trị khối lượng theo hợp đồng đã ký.

1.4. Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông từ cầu Phủ 2 đi thông Sơn Trình, Thạch Lâm, Thạch Hà: Đang triển khai thi công bóc phong hóa.

1.5. Dự án: Củng cố, nâng cấp tuyến đê Hữu Phủ đoạn từ cầu Cửa Sót đến núi Nam Giới, huyện Thạch Hà (giai đoạn 1): Thi công được 65% khối lượng.

  1.6. Dự án: Củng cố, nâng cấp tuyến đê Hữu Phủ đoạn từ cầu Cửa Sót đến núi Nam Giới, huyện Thạch Hà (giai đoạn 2): Chuẩn bị khởi công công trình.

1.7. Dự án: Xử lý cấp bách đê Hữu Phủ đoạn từ K10+00 đến K15+315, huyện Thạch Hà: Đang tổ chức lựa chọn nhà thi công xây dựng giai đoạn 1.

1.8. Đường trục ngang ven biển huyện Thạch Hà: Đang hoàn thiện hợp đồng tư vấn khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Công khai minh bạch thông tin
  Thông báo
  Tình hình giải quyết hồ sơ
  Gửi nhận văn bản
  Bản đồ huyện Thạch Hà
   Liên kết website
  Thống kê: 1.218.191
  Online: 21